> Tin nóng

Hàn - Triều đấu pháo ở hải giới phía tây

Hàn Quốc hôm nay bắn pháo đáp trả Triều Tiên, bởi cho rằng pháo của Triều Tiên bắn sang vùng biển của nước này.